+371 66917171
info@brunomaster.com

Par mums

LASĪŠANAI ir neatsverama nozīme cilvēka intelektuālās un emocionālās attīstības veicināšanā, jo tā rosina fantāziju, paplašina vārdu krājumu, pilnveido prasmi koncentrēties, saskatīt un nošķirt svarīgo no nesvarīgā, paplašina pasaules uztveri, kā arī sniedz gandarījumu un prieku.

Brunomaster palīglasīšanas un mācīšanās risinājumi palīdz skolēnam sasniegt mērķus izglītībā un realizēt savu potenciālu dzīvē.

Sazinieties ar mums

Brunomaster, SIA
Slokas iela 69, Jūrmala
Latvija, LV-2015
Tel.: +371 66917171
E-mail: info@brunomaster.com
Jūsu e-pasta adrese

Teksts
250/250

SIA Brunomaster ir noslēdzis 04.12.2018. līgumu Nr. SKV-L-2018/204 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
+371 66917171
info@brunomaster.com